Πληροφορική

Image by The Average Tech Guy

Μαθήματα Πληροφορικής

Με την υβριδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

Πακέτα Πληροφορικής

Στα πακέτα συμπεριλαμβάνεται κόστος εκμάθησης με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και υποστήριξη καθηγητή (κατόπιν ραντεβού) και κόστος εξετάσεων στο οποίο συνυπολογίζονται κάρτα δεξιοτήτων & έκδοση πιστοποιητικού.

ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στις εξετάσεις στα κέντρα μας.

Λήξη Προσφοράς

Ποια είναι η εκπαιδευτική μας μέθοδος;
 

Τα μαθήματα πληροφορικής στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Φιλοθέη - Νέα Ιωνία ποικίλουν με σκοπό τη διδασκαλία ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων.
 

Υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης με καθηγητή, με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας ή/και των δύο παράλληλα.

Η εκπαίδευση με καθηγητή περιλαμβάνει προγράμματα σπουδών ανά ηλικία και επίπεδο που βασίζονται στην ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση των υπολογιστών και όχι μόνο στην απλή εκμάθηση χρήσης των διάφορων εφαρμογών και στην απόκτηση μιας πιστοποίησης.

Οι πιστοποιήσεις που υποστηρίζουμε είναι αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ άρα και τον δημόσιο τομέα. Επίσης είναι αναγνωρισμένες και από τον ΕΣΥΔ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πλήρως αναγνωρισμένες διεθνώς και στον ιδιωτικό τομέα. Στα κέντρα μας θα βρείτε υποστήριξη για ποιστοποιήσεις Unicert & ECDL.
 

Η εκπαίδευση με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας είναι μια μορφή ασύγχρονης εκπαίδευσης που επιτυγχάνει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή μέσω του ειδικά σχεδιασμένου διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. Κάθε μάθημα χωρίζεται σε συγκεκριμένες ενότητες και μέσω ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, ο μαθητής μπορεί να ελέγξει την πρόοδό του.

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων, δίνεται στο σπουδαστή η δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εξέταση μέσω τεστ προσομοίωσης και να κάνει επανάληψη σε σημεία που εμφανίζει ελλείψεις ή δυσκολεύεται. Σε όλα τα στάδια έχει πάντα στη διάθεσή του, τη βοήθεια και επίβλεψη του καθηγητή.

Που δίνουμε εξετάσεις;

Το κέντρο ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Φιλοθέη, λειτουργεί ως επίσημο εξεταστικό κέντρο του φορέα Unicert. Αυτό δίνει την δυνατότητα ο εξεταζόμενος να βρίσκεται σε ένα οικείο περιβάλλον κατά την διάρκεια της εξέτασης του και να μπορεί να έχει την υψηλότερη δυνατή απόδοση.

Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών μας;
 

Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδευμένοι στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους EuroLab® τόσο για τους μικρούς, όσο και για τους μεγάλους σπουδαστές και είναι ειδικοί στις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στην Ελλάδα. Ελέγχουν την πορεία των σπουδαστών, τους συνδράμουν στην κατανόηση των πρακτικών ασκήσεων και συντελούν στην ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου κύκλου σπουδών με την απόκτηση πτυχίου.